Xe máy chính là người bạn đồng hành trong mỗi gia đình người Việt chúng ta. Vì vậy tham gia sử dụng những gói bảo hiểm xe máy với mức phí nhỏ bạn đã góp phần bảo vệ toàn diện cho chiếc xe thân yêu cùng người tham gia giao thông.

Xem chi tiết