Đối với loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc , chủ phương tiện được quy định phải tham gia với số tiền bảo hiểm là 40tr/ người/ vụ và 40 tr/ tài sản

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ